HomeMaximTerrell
MaximTerrell

MaximTerrell

Jesteœmy jednym z niewielu sklepów online na polskim rynku, który oferuje oryginalne paski do wybielania Crest. Wysy³amy je prosto ze USA, co sprawia, ¿e nasi klienci posiadaj¹ pewnoœæ najwy¿szej jakoœci. Proponowane przez nasz sklep paski wybielaj¹ce to najskuteczniejszy amatorski metodami na posiadanie bia³ych zêbów. www.paski-crest.pl

Get in touch

01-4536219, 08173449795, 08167756162

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1, Philip Taiwo Coker Street, Off Shasha-Orisunbare-Ejigbo Rd, Coker Estate, Lagos.